Line array

HPL beschikt over o.a. het volgende systeem:
– GAE Director Waveline ( line array)
– GAE  BR218 2×18″ subkasten
– Versterkerracks met XTA processoren en QSC PL versterkers
– Cradles voor vliegen en groundstacken incl. hand/ motortakels

Wat is Line Array:
Een line-array systeem munt uit in een gelijke afstraling in zowel het nabije-, midden- en verre veld. Met name deze ‘verre-veld’ dekking is het meest moeilijk te realiseren, aangezien dit koppeling tot de hoogste frequenties vereist om ‘worp’ te verkrijgen.
Met ‘worp’ wordt bedoeld, dat de HF/MF informatie de meest verre positie bereikt, alsof de luidspreker zich slechts een aantal meters van de luisteraar bevind.
‘Throw (worp)’, De mogelijkheid van een systeem om informatie werkelijk aan het einde van het luistervlak te brengen, zonder grote afval van geluidsdruk; De ontwikkelingsreden voor line-arrays! Uit de praktijk blijkt dat de meeste line-arrays niet in staat zijn om dit te doen!
Controleer door op het uiterste (meest verre) punt van het luistervlak te luisteren of het geluid klinkt alsof de luidspreker enkele meters van je verwijderd is. De worp kan ook worden gehoord bij het weglopen van de array; Op een bepaald punt raak je de verstaanbaarheid van het geluid kwijt (los van de geluidsdruk); Dat is de worp van het systeem.
Gelijkmatige, constante spreiding in het horizontale vlak; De hoorbare hoge tonen dekking bepaald de feitelijke spreiding van het systeem.
Controleer door van links naar rechts voor het array te lopen. Het geluid moet ook hier klinken alsof de luidspreker vlak voor de luisteraar staat (en verstaanbaar zijn), tot aan de uiterste hoek van het systeem.
Absoluut geen midden- en hoge tonen afstraling direct onder het array. Iedere midden/hoge tonen weergave onder het array duidt op een zeer slechte koppeling in het verticale vlak. Dit is in feite ook het meest moeilijke deel van de array technologie om te ontwikkelen. Wat men hoort is feitelijk een grote ‘zij-lob’ (met een verticale array bevinden de zijlobben zich onder en boven het array; Met een horizontale array bevinden deze lobben zich aan de zijkanten). Dezelfde energie die naar beneden wordt gericht (onder de array, problemen met feedback!) wordt ook omhoog gericht, tegen het plafond (problemen met reflectie!).
Controleer door onder het array te staan en te luisteren. Deze praktische criteria zijn hoorbaar en een prima referentie voor een snelle beoordeling van een line-array systeem.

Waarom Line Array:
-1 Je komt met je geluid veel verder, denk aan grote zalen en festivals
-2 Je kunt je geluid veel beter richten op dat publiek dat graag wil horen, dus veel minder
geluidsoverlast naar buiten toe, denk aan de nabij gelegen woonhuizen
-3 De spreiding van je geluid is vele malen beter, horizontaal als verticaal
-4 De openheid van je geluid is veel beter, transparanter
-5 Het podium is vrij, je hebt dus een groter podium ter beschikking
-6 Het publiek heeft veel meer zicht op het podium omdat er geen grote luidsprekerkasten
in het zicht staan

Het voorkomen van gehoorschade en geluidsoverlast:
Dit is een item waar momenteel veel over wordt gediscussieerd. Gemeenten, vooral Amsterdam, stellen steeds hogere eisen, waardoor het voor organisatoren moeilijker wordt om een feest te organiseren waarbij het publiek toch van harde muziek kan genieten.
Maar er zijn verschillende nieuwe systemen waarbij je geluidsoverlast heel goed kunt beperken. Zo kun je door middel van het zogeheten Line Array systeem muziek vanuit specifieke speakerssystemen zo richten dat je zelfs in de bebouwde kom een optreden kunt houden. Het geluid wordt dan gebundeld naar de plek waar je het wil hebben. De decibellen kunnen dan op grote afstand geprojecteerd worden. De woonhuizen worden zo gespaard.’

Muziek richten als een spotlight:
Organisatoren van evenementen en omwonenden hebben doorgaans een gespannen relatie. De organisator wil een groots evenement met veel goede en harde muziek. De omwonende wil ‘s nachts slapen. Met de steeds innoverende geluidstechnieken is de overlast steeds beter te beperken.

Met name in de stadcentra is het voor organisatoren steeds moeilijker om grote (publieks)evenementen te houden met veel geluid. Amsterdam mag hier het schoolvoorbeeld van zijn. Sinds het centrum van deze stad een eigen stadsdeelraad heeft, maken bewoners een steeds grotere vuist tegen overlast door evenementen.
Een organisator heeft echter mogelijkheden om geluidsoverlast te voorkomen, zonder in te boeten aan de beleving bij de bezoekers. Met de zogeheten line array-systemen is het geluid te richten zodat de omwonenden er nog nauwelijks of geen last van hebben. Het systeem is al vrij oud, maar wordt steeds geavanceerder.
De techniek is niet makkelijk uit te leggen. Het komt er op neer dat je geluid richt op een zelfde manier als licht door middel van een spotlight. Dat doe je door een reeks speakers op een geringe afstand van elkaar op een rechte verticale lijn te plaatsen. Vervolgens stuur je een signaal door die speakers met gelijke amplitude en fase. Dankzij constructieve en destructieve interferentie ontstaat er een bepaald richtingspatroon. Hieraan danken line-array’s de eigenschap dat ze in het verticale vlak een sterke richtwerking hebben.’

Vergunningsvoorwaarde:
Maar als het overlastprobleem zo makkelijk is op te lossen, waarom wordt het dan niet voortaan op ieder evenement toegepast?
Hoe geavanceerder je het systeem maakt en hoe nauwkeuriger je wil richten, hoe duurder het wordt. We kunnen het leveren in alle soorten en maten, maar het is natuurlijk gewoon een stuk duurder dan wanneer je gewoon zomaar luidsprekers ophangt. Ik kan eigenlijk geen indicatie geven, want het hangt er helemaal van af wat je wilt.’
In elk geval zijn de vergunningverstrekkers van de gemeente tegenwoordig ook op de hoogte van het bestaan van line array-systemen. De toepassing ervan wordt steeds vaker zelfs als voorwaarde gebruikt om een vergunning te verstrekken.